Applications : Použitie

Použitie ručných, excentrických, pneumatických a hydropneumatických lisov. 


Lisy značky EMG ponúkajú riešenie pre širokú škálu aplikácií  


Montáž kovových dielov za pomoci lisu


Montáž dielov ich vzájomným spojením za pomoci lisu vytvorí nový produkt. Spojenie dielov môže byť pohyblivé alebo pevné, fixné alebo artikulované, trvalé alebo rozoberateľné. Viac v sekcii montáž na ručných, pneumatických alebo hydropneumatických lisoch.  
  

Lisovanie na excentrických, pneumatických alebo hydropneumatických lisoch 


Lisovanie kovových dielov vytvorí nový tvar vďaka plastickej deformácii za studena či za tepla. Viac v sekcii lisovanie dielov na excentrických, pneumatických či hydropneumatických lisoch.   


Vysekávanie na úneumatických alebo excentrických lisoch 


Vysekávanie / vystrihovanie kovových dielov oddeľuje čiastočne alebo úplne výrobok z jedného plechu. Viac v sekcii vysekávanie na pneumatických alebo excentrických lisoch.  
  

Nitovanie na pneumatických alebo hydropneumatických lisoch 


Nitovanie je neoddeliteľné spojenie kovových dielov. Viac v sekcii nitovanie na pneumatických alebo hydropneumatických lisoch


Ohýbanie na ručných, pneumatických, hydropneumatických alebo excentrických lisoch


Ohýbanie deformuje materiál v mieste ohybu alebo do definovanej formy podľa tvárniaceho nástroja. Viac v sekcii ohýbanie na ručných, pneumatických, hydropneumatických alebo excentrických lisoch.   


Strihanie a tvarovanie s postupovým nástrojom na excentrických lisoch


Vysekávanie a tvarovanie kovových dielov je realizované na produkčných excentrických lisoch vo vysokom objeme. Diely sú vyrábané vo viacerých následných krokoch, ale iba pri jednom zdvihu lisu. Viac v sekcii strihanie a tvarovanie na excentrických lisoch.